Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018

Αναρτήθηκαν οι χάρτες για την ένταξη στο σχέδιο πόλεως Α' Κατοικίας

Στον 2ο όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου έχουν αναρτηθεί οι χάρτες για την ένταξη στο σχέδιο πόλεως Α Κατοικίας. Στον ίδιο όροφο λειτουργεί γραφείο για περισσότερες πληροφορίες, και για την εξυπηρέτηση σας.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν για την δήλωση Ιδιοκτησίας είναι:
α) Συμβόλαιο σημερινού ιδιοκτήτη
β)Συμβόλαιο ιδιοκτήτη εώς την ημερομηνία την ημερομηνία 28/5/2014
γ) Πιστοποιητικό μεταγραφής βαρών, διεκδικήσεων , κατασχέσεων σημερινού ιδιοκτήτη.
δ)Τοπογραφικό διάγραμμα εάν αναφέρεται στα συμβόλαια.
ε)Απόσπασμα Εθνικού κτηματολογίου του ακινήτου.

Όλα τα άνωθεν σε φωτοαντίγραφο.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
1) ΕΝΤΌΠΙΣΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΈΔΟΥ Π.Χ ( ΠΕΡΙΟΧΉ 1)
2) ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Π.Χ 0707001)
3)ΖΗΤΗΣΤΕ ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗς ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑς ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (1Ος ΌΡΟΦΟΣ)
4)ΜΑΖΕΨΤΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
5) ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
6)ΥΠΟΒΑΛΤΕ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)
7) ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ( ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ )Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου