Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2018

Κόντρα ναυπηγοεπισκευαστικών επιχειρήσεων - ΟΛΠ στο Πέραμα

                                                                 Ο ΟΛΠ θέλει να διαχειρίζεται τις επισκευές με όρους 
                                                                                     project management.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ:
Ο ΟΛΠ πρόκειται να προσφύγει στα δικαστήρια για να υλοποιήσει το δικαίωμα και την υποχρέωσή του να επενδύσει σε ναυπηγικές-επισκευαστικές δραστηριότητες στο Πέραμα. Είναι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει ως πολιτική προστασίας της σύμβασης παραχώρησης αλλά και της υποχρέωσής του να επενδύσει αρκετά εκατομμύρια ως μέρος του τιμήματος παραχώρησης για την επισκευαστική δραστηριότητα. 

Αυτό ανέφεραν καλά πληροφορημένες πηγές του οργανισμού στον απόηχο της συνεδρίασης της επιτροπής ενδικοφανών προσφυγών, που αποφάσισε με ψήφους 9-1, στις 17 Αυγούστου, να απορρίψει το αίτημα του ΟΛΠ για επανεξέταση του αιτήματος σχετικά με την αδειοδότηση της εγκατάστασης. Εναντίον της αίτησης του ΟΛΠ είχαν ταχθεί επιχειρήσεις με ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα, οι οποίες θεωρούν ότι απειλούνται από την ανάπτυξη μιας τέτοιας δραστηριότητας, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει η διοίκηση του οργανισμού.
Ο ΟΛΠ επιμένει στη δημιουργία καθετοποιημένης δομής ναυπηγείου «χωρίς δικά του συνεργεία» (στη δομή θα εργάζονται συνεργεία των υφισταμένων επιχειρήσεων), με καθαρούς όρους και κανόνες. Γι’ αυτόν τον σκοπό επικαλείται και το γεγονός ότι η προηγούμενη κρατική διοίκηση του οργανισμού είχε παρουσιάσει το 2011, πριν από την παραχώρηση του λιμανιού στην Cosco, κανονισμό λειτουργίας (ΝΑΥΣΟΛΠ) και ελέγχου της επισκευαστικής βάσης στο Πέραμα.
Σε αυτόν καθορίζονταν οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων σε σχέση με την οργάνωση του χώρου της επισκευαστικής βάσης, τα τεχνικά στοιχεία της, το απασχολούμενο προσωπικό και οι περιβαλλοντικές υποχρεώσεις της. Επίσης, η διαχείριση εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων και μηχανημάτων, καθώς και η διαχείριση και το κόστος για τους κοινόχρηστους χώρους της ζώνης. Η διοίκηση του ΟΛΠ έχει ζητήσει από τις επιχειρήσεις που θα κάνουν τις επισκευές ασφαλιστική, φορολογική ενημερότητα και πιστοποίηση.Αλλά το κρίσιμο ζήτημα, κατά τον ΟΛΠ, είναι ότι θέλει να διαχειρίζεται τις επισκευές με όρους project management, με αυστηρό καθορισμό του χρόνου παράδοσης του πλοίου και του προϋπολογισμένου κόστους της επισκευής. Ο ΟΛΠ στην επιχειρηματολογία του ενώπιον της επιτροπής ενδικοφανών προσφυγών επέμεινε ότι έχει δώσει τέσσερις ακόμα άδειες «βαριάς όχλησης» (σ.σ. άδειες που χρειάζονται για την επισκευαστική ναυπηγική δραστηριότητα) σε τρία ναυπηγεία στη Σαλαμίνα και σε ένα στο Πέραμα. Αρα το Δημόσιο έχει παραβεί την ίδια απόλυτη απαγόρευση που είχε επιβάλει από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, προκειμένου να βοηθήσει στην ανάπτυξη της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας.
Η επιτροπή ενδικοφανών προσφυγών και η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας απάντησαν, σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», ότι οι τέσσερις αυτές περιπτώσεις είναι διακριτές και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εξισωθούν με το αίτημα του ΟΛΠ. Επικουρικά, ο ΟΛΠ επικαλείται το γεγονός ότι σήμερα επισκευάζονται πλοία μέχρι 1.000 κόρους στο Πέραμα, παρά τη νομοθεσία, και ότι η νέα διοίκηση του οργανισμού δεν πρόβαλε οποιαδήποτε αντίρρηση στην παράταση αδειών ναυπηγείων στη Σαλαμίνα, ενώ διέγραψε τόκους υπερήμερων ναυπηγοεπισκευαστών σε ολόκληρη τη ζώνη. Αυτή η τελευταία ενέργεια δείχνει σε ποια κατεύθυνση επιθυμεί να κινηθεί.
Και οι ναυπηγοεπικευαστικές επιχειρήσεις διά των εκπροσώπων τους δεν θέλουν να λύσουν τις διαφορές τους με τον ΟΛΠ στα δικαστήρια, καθώς γνωρίζουν ότι χωρίς επενδύσεις και η δική τους δραστηριότητα δεν έχει μέλλον. Δεν διευκρινίζουν, όμως, σε ποια ζητήματα συμφωνούν με την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, ώστε το Πέραμα να καταστεί ανταγωνιστικό.
TΑΣΟΣ ΤΕΛΛΟΓΛΟΥ / kathimerini.gr
Έντυπη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου