Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας


Έχω την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 3852/2010, να σας καλέσω σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνος, την 17ην Απριλίου 2018, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 17:00. στο Δημοτικό Κατάστημα, για συζήτηση στα παρακάτω θέματα:

1.- Έκφραση σύμφωνης γνώμης στην Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018, του Ν.Π.Δ.Δ. Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π Δήμου Σαλαμίνας.
 2.- Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης για το έργο που αφορά :Έργα Δασοπροστασίας – κλαδεύσεις – καθαρισμοί παριών οδών και Δράσεις Πυροπροστασίας 2018».

 3.- Έγκριση μελέτης που αφορά :Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών αυτοκινήτων , έτους 2018 και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης.

 4.- Διατύπωση σύμφωνης γνώμης ή μη για την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου :ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

 5.- Έγκριση μελέτης που αφορά : Ασφάλιστρα αυτοκινήτων Δήμου Σαλαμίνας, έτους 2018 και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης.


 Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου