Τετάρτη, 11 Απριλίου 2018

ΣΥΡΙΖΑ Σαλαμίνας: Η Σαλαμίνα δεν έχει ανάγκη από Κέντρο Κοινότητας;


Ένα χρόνο μετά την υποβολή ερωτήματος από την οργάνωσή μας στο Δήμο Σαλαμίνας σχετικά με τη δημιουργία και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο νησί μας, για το οποίο δεν πήραμε κάποια απάντηση, αναφέρουμε τα παρακάτω:
 Εκατοντάδες Κέντρα Κοινότητας, ξεκινούν τη λειτουργία τους σε δήμους όλης της χώρας,
δομές που σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020.
Το αντικείμενό τους συνοπτικά,  που όπως έκρινε η δημοτική αρχή,
 ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ Η ΣΑΛΑΜΙΝΑ, είναι το παρακάτω:
1. Υποδοχή−Ενημέρωση−Υποστήριξη των πολιτών σχετικά με τα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο (πχ. Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, προγράμματα του «Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους», κοινωνικές δομές και υπηρεσίες που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς κλπ).
2. Υποστήριξη στη διαδικασία ένταξης των πολιτών στα ανωτέρω προγράμματα.
3. Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές, π.χ. Ξενώνες Κακοποιημένων Γυναικών, Κοινωνικά Φροντιστήρια, Δομές Ψυχικής Υγείας, Δομές για ΑμεΑ, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί, Προγράμματα για Ηλικιωμένους, κλπ. Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων: α) σε
υπηρεσίες απασχόλησης (π.χ. ΟΑΕΔ) για την ένταξη των ωφελούμενων σε προγράμματα κατάρτισης, δράσεις απασχόλησης, επιμορφωτικά σεμινάρια β) σε φορείς αρμόδιους για την εφαρμογή προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς. Συνεργασία με την τοπική αγορά εργασίας προς ένταξη των ανέργων.

4. Υπηρεσίες που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω υπηρεσίες:
− Παροχή γενικής συμβουλευτικής υποστήριξης
− Παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες
− Ανάπτυξη δράσεων δημιουργικής απασχόλησης και μαθησιακής στήριξης παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας
−Προγράμματα για συνδρομή στη δημιουργία ευκαιριών για νέους
−Διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο
− Μεικτές δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη
− Παροχή ενημερωτικής συνδρομής για θέματα νομικού χαρακτήρα σε σχέση με τις παρεχόμενες δυνατότητες, όργανα, διαδικασίες κ.λπ.
− Συγκέντρωση και διανομή βασικών αγαθών
− Ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού

«Τα Κέντρα Κοινότητας, είναι οι αισθητήρες κάθε Δήμου για όλες τις υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας που χρειάζεται ο πολίτης»

Καθώς καμία απάντηση δεν πήραμε στο ερώτημα περί μη ένταξης στο εν λόγω πρόγραμμα, υποθέτουμε ότι ο Δήμος Σαλαμίνας:
·        δεν έχει καμιά ανάγκη στήριξης των πολιτικών κοινωνικής προστασίας του,
·        θεωρεί ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες που παρέχονται στο νησί είναι επαρκείς,
·        κρίνει ότι οι δημότες έχουν τέλεια κάλυψη, άνεση πρόσβασης  και έγκυρη ενημέρωση ως προς τα δικαιώματα και τις ευκαιρίες κοινωνικής φροντίδας που παρέχονται

ΔΙΕΡΩΤΩΜΑΣΤΕ: ΠΩΣ ΚΑΤΕΛΗΞΑΝ Σ΄ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου