Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2018

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας

 Έχω την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 3852/2010,   να σας  καλέσω σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνος, την 30ην Οκτωβρίου 2018, ημέρα  ΤΡΙΤΗ.   και ώρα 18.00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα, για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα    παρακάτω  θέματα :

1.-΄Εγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Σαλαμίνας  & των Ν.Π.Δ.Δ.  οικ. Έτους 2018.
2.- Αναμόρφωση  Προϋπολογισμού  Δήμου  Σαλαμίνας οικ. Έτους 2018 κατόπιν εγκρίσεώς της, από το Παρατηρητήριο  Οικ. Αυτοτέλειας  των Ο.Τ.Α.  
3.- Μη  άσκηση ενδίκων μέσων  έναντι της 50/2018 απόφασης  του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας.
4.- Καθορισμός αμοιβής  της Δικηγορικής Εταιρείας  στην οποία ανατέθηκε ο δικαστικός χειρισμός  ενώπιον του ΣΤε της υπόθεσης  που αφορά  την ίδρυση πλωτής  μονάδας μυδοκαλλιέργειας  στην Ψιλή Άμμο.
5.- Έκθεση Εσόδων – Εξόδων  Α’ τριμήνου  έτους 2018.
6.- Έκθεση Εσόδων –Εξόδων  Β’ τριμήνου  έτους 2018.
7.-΄Εκφραση σύμφωνης γνώμης στην 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας οικ. Έτους 2018.
8.- Έκφραση γνώμης που αφορά  την εξαίρεση  αιγιαλών  από διαδικασίες  που αφορούν  απλή χρήση τους  και βρίσκονται  στα όρια  του Δήμου μας.
9.-  Έγκριση  αιτήματος  καταβολής Έκτακτης Επιχορήγησης  του Ν.Π.Δ.Δ. Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π από το  Δήμο Σαλαμίνας, λόγω της  ελλιπούς  μεταβίβασης  των ειδικευμένων ποσών που αφορούν την καταβολή  του εφάπαξ βοηθήματος  του Ν. 103/75 στους συνταξιοδοτηθέντες  υπαλλήλους του.
10.- Έκφραση σύμφωνης γνώμης  στην Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2018  του Ν.Π.Δ.Δ. ΑΚΟΙ.ΠΟ.Π Δήμου Σαλαμίνας.                          

11.- Κατάθεση πάγιας προκαταβολής  σε λογαριασμό  του Δήμου  και ορισμός υπευθύνου κίνησης λογαριασμού.

12- Έγκριση μελέτης  που αφορά: Ανάπλαση  ιστορικού κέντρου (ΣΑΤΑ) και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης.

13.- Έγκριση   παράτασης  προθεσμίας  του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΗΜΑΝΣΗ         ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ».
14.- Έγκριση παράτασης προθεσμίας  του έργου : Ανάπλαση ιστορικού κέντρου  Δήμου Σαλαμίνας .

15.- Έγκριση μελέτης  προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων  για  το έργο  Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης  στους οικισμούς  Αμπελάκια  & Σελήνια  του Δήμου Σαλαμίνας.

16.- Γνωμοδότηση  για την παραχώρηση  του δικαιώματος  απλής  χρήσης  αιγιαλού παραλίας  και θαλάσσιου χώρου  για την εκτέλεση  του έργου : κατασκευή  υποθαλάσσιου  αγωγού  σύνδεσης  της νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ.

17.- Έγκριση μελέτης που αφορά την κατασκευή  διαβάσεων  πεζών  στην οδό Αγγ. Σικελιανού, της Δ.Κ. Αιαντείου .

18.-Έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων  για αποκλεισμό  τμήματος  της οδού Ζωοδόχου  Πηγής (έμπροσθεν  πλατείας Μακεδονίας ) τμήμα Χαριλάου Τρικούπη (Ερεχθείου )  έως Σπ. Αγαθού  για το έργο : κατασκευή συλλεκτηρίων ομβρίων  στην περιοχή  Σαλαμίνας  της νήσου Σαλαμίνας,

19.-Έγκριση απαγόρευσης  εισόδου  σε οδούς στην περιοχή ΝΑΤΟ  του Δήμου  Σαλαμίνας.

20.- Έγκριση  ή μη  στην προσωρινή έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων  στην οδό Ζωοδόχου Πηγής  , κατόπιν αιτήματος  της εταιρείας «Χρήστος Βελούδης –Ελένη Τζάνου Ο.Ε. ».


21.- Εκδίκαση  ένστασης κατά της 102/2018 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου  Σαλαμίνας που ενέκρινε την τροποποίηση  του εγκεκριμένου  ρυμοτομικού σχεδίου  με τον καθορισμό  της οριακής  οδού Καραϊσκάκη έναντι του Ο.Τ. 27 με ρυμοτομική γραμμή  σε απόσταση 9,5 μέτρων  στην περιοχή ΠΟΥΝΤΑ –ΣΕΛΗΝΙΩΝ του Δήμου Σαλαμίνας.

22.- ‘Εγκριση ή μη  της παράτασης ωραρίου  λειτουργίας μουσικής  για το ΚΥΕ «Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης  πρόχειρου γεύματος  και επιχείρηση  λιανικής διάθεσης  τροφίμων  και ποτών ιδιοκτησίας  Δημητράκη Ραφαήλ,  & ΣΙΑ  Ο.Ε.  που λειτουργεί  επί της Αγίου Μηνά  & Ναυάρχου Αυγέρη  στην Σαλαμίνα.

23.- Έγκριση  ανάκλησης  ή μη της λειτουργίας ΚΥΕ  Επιχείρηση  Λιανικής  διάθεσης τροφίμων  & ποτών ιδιοκτησίας Τραυλού Ευστράτιου  που λειτουργεί  επί της  οδού Μπουμπουλίνας  & θεμιστοκλέους  στο Αιάντειο.

24.- Έγκριση  ανάκλησης ή μη  της λειτουργίας ΚΥΕ Επιχείρηση Πρατήριο Γάλακτος  και ειδών Ζαχαροπλαστικής , ιδιοκτησίας Ιατρού Άννα –  Μαρίας
που λειτουργεί  επί της Ελευθ. Βενιζέλου  168Α  στα Αμπελάκια.

25.- Αποδοχή παραίτησης  του κ. Κοτσέλη  Γεωργίου  από  τακτικό  μέλους  του   Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου  Σαλαμίνας  και ορισμός νέου μέλους.
26.- Μεταφορά  της Λαϊκής Αγοράς  της Δημ. Ενότητας Σεληνίων.

27.- Πρόταση  Διακανονισμού   Ληξιπρόθεσμης  οφειλής.

28.- Διαγραφή  βεβαιωμένων οφειλών.

29.- Διαγραφή  από χρηματικούς καταλόγους λόγω πολεοδομικών προστίμων.

30.- Διαγραφή  από χρηματικούς καταλόγους.

31.- Διαγραφές οφειλετών  μη ηλεκτροδοτουμένων ακινήτων  από χρηματικούς καταλόγους ΤΑΠ  των Δημ. Διαμερισμάτων  Αμπελακίων, Σεληνίων  και Σαλαμίνας.

32.- Διορθώσεις Λογαριασμών Ύδρευσης.


                              Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   
                                             
                                                    ΜΠΙΝΙΑΡΗ   ΕΙΡΗΝΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου