Πέμπτη, 3 Μαΐου 2018

Απλή Αναλογική...για Δυνατούς Παίκτες!

Αναρτήθηκε από 
Η απλή αναλογική που προωθεί  η κυβέρνηση για τις επόμενες δημοτικές εκλογές θα περιπλεξει αρκετά τα πράγματα αφού το ζητούμενο δεν θα είναι μόνο η επιλογή ενός ικανού προσώπου για τη θέση του Δημάρχου αλλά και η σωστή επιλογή δημοτικών συμβούλων που θα μπορέσουν να υπερβούν κομματικές γραμμές και προσωπικές φιλοδοξίες για να προκύψουν οι κατάλληλες συναινέσεις και να λαμβάνονται οι όποιες αποφάσεις. Το σχέδιο νόμου που τέθηκε σε διαβούλευση προβλέπει ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι θα εκλέγονται αναλογικά από τα ποσοστά των συνδυασμών του πρώτου γύρου που θα συγκεντρώσουν οι συνδυασμοί.
 Αν πάρουμε ως παράδειγμα τις προηγούμενες εκλογές του 2014 τα ποσοστά ήταν Νάννου 35.86%, Τσαβαρής 43.05%, Σοφράς 11.96%, Καρούση 5.5% και Βλάχος 3.63%. Με βάση αυτά τα ποσοστά από το σύνολο των 33 εδρών ανεξάρτητα του ποιος θα κέρδιζε τον δημαρχικό θώκο την δεύτερη Κυριακή στο σχηματισθέν δημοτικό συμβούλιο η Νάννου θα είχε 12 συμβούλους, ο Τσαβαρής 14 , ο Σοφράς 4 , η Καρούση 2 και ο Βλάχος 1.  

Η απλή αναλογική από την μία πλευρά είναι το δικαιότερο σύστημα απαιτεί όμως πολιτική ωριμότητα και ανθρώπους που θα σκέφτονται και θα λειτουργούν όχι με γνώμονα τα μικροκομματικά συμφέροντα αλλά την καλύτερη λειτουργία του δήμου. Αντίστοιχη ωριμότητα θα πρέπει να δείξουν και οι ψηφοφόροι καθώς η επιλογή τους θα είναι σημαντική όχι μόνο όσο αναφορά το πρόσωπο του δημάρχου αλλά πρωτίστως των συμβούλων που θα επιλέξουν να τους εκπροσωπήσουν. 

Τέλος η απλή αναλογική σκιαγραφεί ένα διαφορετικό προφίλ και για τον υποψήφιο δήμαρχο καθώς θα πρέπει να δείξει από την προεκλογική εκστρατεία ότι θα μπορέσει να πορευτεί το δρόμο των συναινέσεων των συνθέσεων και του διαλόγου και όχι της αντιπαράθεσης  και του συγκεντρωτισμού
Αν πάρουμε ως παράδειγμα τις προηγούμενες εκλογές του 2014 τα ποσοστά ήταν Νάννου 35.86%, Τσαβαρής 43.05%, Σοφράς 11.96%, Καρούση 5.5% και Βλάχος 3.63%. Με βάση αυτά τα ποσοστά από το σύνολο των 33 εδρών ανεξάρτητα του ποιος θα κέρδιζε τον δημαρχικό θώκο την δεύτερη Κυριακή στο σχηματισθέν δημοτικό συμβούλιο η Νάννου θα είχε 12 συμβούλους, ο Τσαβαρής 14 , ο Σοφράς 4 , η Καρούση 2 και ο Βλάχος 1.  

Η απλή αναλογική από την μία πλευρά είναι το δικαιότερο σύστημα απαιτεί όμως πολιτική ωριμότητα και ανθρώπους που θα σκέφτονται και θα λειτουργούν όχι με γνώμονα τα μικροκομματικά συμφέροντα αλλά την καλύτερη λειτουργία του δήμου. Αντίστοιχη ωριμότητα θα πρέπει να δείξουν και οι ψηφοφόροι καθώς η επιλογή τους θα είναι σημαντική όχι μόνο όσο αναφορά το πρόσωπο του δημάρχου αλλά πρωτίστως των συμβούλων που θα επιλέξουν να τους εκπροσωπήσουν. 

Τέλος η απλή αναλογική σκιαγραφεί ένα διαφορετικό προφίλ και για τον υποψήφιο δήμαρχο καθώς θα πρέπει να δείξει από την προεκλογική εκστρατεία ότι θα μπορέσει να πορευτεί το δρόμο των συναινέσεων των συνθέσεων και του διαλόγου και όχι της αντιπαράθεσης  και του συγκεντρωτισμού
Διαβάστε παρακάτω τι θα ισχύσει - εκτός απροόπτου- από τις επόμενες δημοτικές εκλογές:
Εκλογικό σύστημα – κατανομή εδρών δημοτικού συμβουλίου – Αντικατάσταση άρθρου 32 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 32 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Εκλογικό σύστημα - Κατανομή των εδρών του δημοτικού συμβουλίου
  1. Το σύνολο των εδρών του δημοτικού συμβουλίου κατανέμεται στους συνδυασμούς που έλαβαν μέρος στις εκλογές, ανάλογα με τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στον α’ γύρο.
  2. Η αναλογική κατανομή των εδρών γίνεται ως εξής:
Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν, σε όλα τα εκλογικά τμήματα δήμου, αθροιστικά όλοι οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές διαιρείται με τον αριθμό των εδρών που αντιστοιχούν σε κάθε δημοτικό συμβούλιο και το πηλίκο αυξημένο κατά μία μονάδα, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και καθένας τους καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο και το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης.
Εάν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί που συμμετέχουν στην κατανομή με την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση, όσες απομένουν κατανέμονται ανά μία μεταξύ όλων των συνδυασμών, είτε έλαβαν έδρα κατά το προηγούμενο εδάφιο είτε όχι, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπά τους.
Εάν οι συνδυασμοί αυτοί ή μερικοί από αυτούς έχουν ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων, διεξάγεται κλήρωση.
Εάν μετά την κατανομή των εδρών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα παραμένουν αδιάθετες έδρες, κατανέμονται ανά μία, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού.
Σε περίπτωση ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και περισσότερων συνδυασμών, διενεργείται μεταξύ τους κλήρωση από το αρμόδιο δικαστήριο.
  1. Σε περίπτωση που έχει ανακηρυχθεί ένας μόνο συνδυασμός υποψηφίων, ο δήμαρχος εκλέγεται από το μοναδικό συνδυασμό. Οι πρώτοι κατά σειρά σε σταυρούς προτίμησης, και μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών του δημοτικού συμβουλίου, εκλέγονται τακτικοί και οι υπόλοιποι αναπληρωματικοί σύμβουλοι».
  
Άρθρο  28
Επανάληψη ψηφοφορίας – Αντικατάσταση άρθρου 33 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 33 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Επανάληψη της ψηφοφορίας για την εκλογή δημοτικών αρχών
1.      Εάν κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή (β’ γύρος), ανάμεσα μόνο στους υποψήφιους δημάρχους των δύο συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους.Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος δήμαρχος και ο συνδυασμός του που συγκέντρωσε στην επαναληπτική ψηφοφορία την απόλυτη πλειοψηφία ολόκληρου του αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων.Εάν στην επαναληπτική ψηφοφορία οι δύο συνδυασμοί ισοψηφήσουν, το αρμόδιο πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος συνδυασμού.
2.      Σε περίπτωση ισοψηφίας στην πρώτη θέση κατά την αρχική ψηφοφορία (α’ γύρος) δύο ή περισσότερων συνδυασμών, στην επαναληπτική ψηφοφορία μετέχουν οι υποψήφιοι δήμαρχοι όλων των συνδυασμών που ισοψήφησαν στην πρώτη θέση. Η παράγραφος αυτή εφαρμόζεται και στην περίπτωση που στην αρχική ψηφοφορία (α’ γύρος) μετείχαν μόνο δύο συνδυασμοί που ισοψήφισαν.
3.      Σε περίπτωση ισοψηφίας στη δεύτερη θέση κατά την αρχική ψηφοφορία δύο ή περισσότερων συνδυασμών, στην επαναληπτική μετέχουν ο υποψήφιος δήμαρχος του πρώτου σε αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων συνδυασμού και οι υποψήφιοι δήμαρχοι των συνδυασμών που ισοψήφησαν στη δεύτερη θέση
.4.      Στις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3, επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος δήμαρχος και ο συνδυασμός του που έλαβαν στην επαναληπτική ψηφοφορία τη σχετική πλειοψηφία.Εάν στην ψηφοφορία αυτή ισοψηφήσουν δύο υποψήφιοι δήμαρχοι, το αρμόδιο δικαστήριο διενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος δημάρχου και του συνδυασμού του.5.      Όλοι οι τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι εκλέγονται με βάση την πρώτη ψηφοφορία (α’ γύρος), σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης που έλαβε καθένας στην ψηφοφορία αυτή, όπως ορίζεται στα επόμενα άρθρα.6.      Η επαναληπτική ψηφοφορία (β’ γύρος) γίνεται στα ίδια εκλογικά τμήματα, με τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές, τους ίδιους δικαστικούς αντιπροσώπους και τους ίδιους εφόρους αντιπροσώπων».  
Άρθρο 29
Κατανομή εδρών δημοτικού συμβουλίου ανά εκλογική περιφέρεια – Αντικατάσταση άρθρου 34 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 34 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατανομή των εδρών του δημοτικού συμβουλίου ανά εκλογική περιφέρεια
Οι έδρες του δημοτικού συμβουλίου που δικαιούται να καταλάβει κάθε συνδυασμός, σύμφωνα με το άρθρο 32, στους δήμους που έχουν περισσότερες από μία εκλογικές περιφέρειες, κατανέμονται ανά εκλογική περιφέρεια ως εξής:
1.      Η κατανομή ξεκινά από τις τυχόν μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες του δήμου. Η έδρα κάθε μονοεδρικής εκλογικής περιφέρειας αποδίδεται στον συνδυασμό που έλαβε τις περισσότερες έγκυρες ψήφους στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια, εφ’ όσον αυτός δικαιούται να καταλάβει έδρα σύμφωνα με το άρθρο 32.
2.      Εάν κατά τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου κάποιος συνδυασμός λάβει περισσότερες έδρες από αυτές που δικαιούται σύμφωνα με το άρθρο 32, αυτές του αφαιρούνται ανά μία ξεκινώντας από τη μονοεδρική εκλογική περιφέρεια στις οποίες ο συνδυασμός έλαβε τις λιγότερες ψήφους.
3.      Έδρες μονοεδρικών εκλογικών περιφερειών, οι οποίες μετά την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου παραμένουν αδιάθετες, απονέμονται στον δεύτερο σε εκλογική δύναμη συνδυασμό στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια. Εάν κάποιος από τους συνδυασμούς λαμβάνει, βάσει του προηγούμενου εδαφίου, περισσότερες έδρες από αυτές που δικαιούται σύμφωνα με το άρθρο 32, εφαρμόζεται η προηγούμενη παράγραφος.
4.      Η διαδικασία των παραγράφων 2 και 3 εφαρμόζεται, εφ’ όσον απαιτηθεί, και με τους επόμενους κατά σειρά εκλογικής δύναμης στην οικεία εκλογική περιφέρεια συνδυασμούς, μέχρι να κατανεμηθούν όλες οι έδρες των μονοεδρικών περιφερειών.
5.      Στη συνέχεια, υπολογίζεται το εκλογικό μέτρο για κάθε συνδυασμό, ως το πηλίκο των έγκυρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού στο σύνολο του δήμου προς τις έδρες που δικαιούται να καταλάβει σύμφωνα με το άρθρο 32, παραλειπομένου του κλάσματος και προσαυξημένο κατά μία μονάδα. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων του κάθε συνδυασμού διαιρείται σε κάθε εκλογική περιφέρεια με το εκλογικό του μέτρο και ο συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης. Εάν σε κάθε εκλογική περιφέρεια υπάρχουν τόσες διαθέσιμες έδρες όσες δικαιούται ο συνδυασμός, τις καταλαμβάνει όλες και ο αριθμός τους αφαιρείται από τις διαθέσιμες της περιφέρειας. Εάν δεν υπάρχει επαρκής αριθμός, στο συνδυασμό κατακυρώνονται μόνον οι διαθέσιμες έδρες.
6.      Εάν μετά και τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου κάποιος συνδυασμός έχει λάβει συνολικά περισσότερες έδρες από αυτές που δικαιούται σύμφωνα με το άρθρο 32, αυτές του αφαιρούνται ανά μία ξεκινώντας από την εκλογική περιφέρεια, εξαιρουμένων των μονοεδρικών, στην οποία ο συνδυασμός έλαβε τις λιγότερες ψήφους.
7.      Εάν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των προηγούμενων παραγράφων υπάρχουν αδιάθετες έδρες και συνδυασμοί που δικαιούνται να καταλάβουν έδρα βάσει του άρθρου 32, ξεκινώντας από τον μικρότερο σε εκλογική δύναμη στο σύνολο του δήμου συνδυασμό που δικαιούται να καταλάβει έδρα, διατίθενται οι διαθέσιμες έδρες ανά μία από κάθε εκλογική περιφέρεια, όπου αυτός διατηρεί το μεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. Η διαδικασία της παρούσας παραγράφου επαναλαμβάνεται για όλους τους συνδυασμούς που δικαιούνται να καταλάβουν έδρα, κατ’ αύξουσα σειρά εκλογικής δύναμης.
8.      Εάν με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και της προηγούμενης παραγράφου υπάρχουν εκλογικές περιφέρειες με αδιάθετες έδρες και συνδυασμοί που δικαιούνται να καταλάβουν έδρα βάσει του άρθρου 32, ξεκινώντας από την μεγαλύτερη σε αριθμό εδρών εκλογική περιφέρεια και επί όμοιων από εκείνη που έχει τις περισσότερες έγκυρες ψήφους και συνεχίζοντας με φθίνουσα σειρά, απονέμεται ανά μία αδιάθετη έδρα στο συνδυασμό που εξακολουθεί να δικαιούται έδρα και έχει λάβει τις περισσότερες έγκυρες ψήφους συνολικά. Η διαδικασία της παρούσας παραγράφου επαναλαμβάνεται όσες φορές χρειαστεί, μέχρι να εξαντληθούν οι διαθέσιμες έδρες ή οι συνδυασμοί που δικαιούνται να καταλάβουν έδρα σύμφωνα με το άρθρο 32. Έδρες που μετά την εξάντληση των δικαιούμενων να καταλάβουν έδρα συνδυασμών παραμένουν αδιάθετες, δεν διατίθενται, αλλά παραμένουν κενές.
9.      Οι έδρες που κατανέμονται σε κάθε στάδιο, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, αφαιρούνται από τις διαθέσιμες της εκλογικής περιφέρειας».

τα στοιχεία για τον νέο προς διαβούλευση νόμο είναι από τοkalimera-arkadia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου